Oracle 工程師主管

Kỹ sư thiết kế phần mềm
Tiêu dùng / Giải trí
新莊區‧五股區‧泰山區
Thỏa thuận trực tiếp
Doanh nghiệp nói chung | Nhân tài trọng tâm 2022/07/03

Oracle 工程師主管

Kỹ sư thiết kế phần mềm
Tiêu dùng / Giải trí
新莊區‧五股區‧泰山區
Thỏa thuận trực tiếp

Năng lực chính

D2KOracle Developer

Ưu thế tuyển dụng

零售通路

Phạm vi công việc

1. Oracle ERP 日常維運
2. Oracle ERP客製程式需 求系統分析
3. Oracle ERP客製程式開發

Nhân tài lý tưởng

有ERP相關經驗
有資料庫開發經驗者

Điều kiện khác

Số năm:Đại học
Khoa:Quản lý Thông tin,Máy tính & Kỹ thuật thông tin
Số năm:3 năm kinh nghiệm làm việc
Ngôn ngữ:
Anh:Nghe/Vừa Nói/Vừa Đọc/Vừa Viết/Vừa
Trách nhiệm:Không chịu trách nhiệm quản lý
Công tác xa:Không công tác xa xuất ngoại

Phúc lợi

Pháp định:勞保 健保 陪產假 產假 特別休假 育嬰留停 女性生理假 勞退提撥金 產檢假 就業保險 職災保險

Mã số hồ sơ:FG04004867

Chia sẻ Share Link Facebook Line LinkedIn Share Mail

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

Vị trí tương tự