IOS/Android 資深工程師

Kỹ sư thiết kế phần mềm
Tích hợp mạng / thông tin
台中市(原台中市)
Thỏa thuận trực tiếp
Doanh nghiệp nói chung | Nhân tài trọng tâm 2022/05/17

IOS/Android 資深工程師

Kỹ sư thiết kế phần mềm
Tích hợp mạng / thông tin
台中市(原台中市)
Thỏa thuận trực tiếp

Năng lực chính

FlutterHTML HTML, CSS, JavaScript Java、Objective-C、SWIFT、KotlinC/C++Java Native InterfaceAndroid APP

Phạm vi công việc

1.IOS/Android 開發設計
2.Native App game開發
3.技術文件撰寫

Nhân tài lý tưởng

1.3年以上Android APP開發經驗,有Java Native Interface經驗者佳。
2.熟悉Android、iOS、C、C++、Objective-C、JavaScript,有third party library porting經驗者佳
3.熟悉HTML或網路通訊技術(socket/websocket)者佳
4.熟悉Flutter或其他跨系統開發框架

Điều kiện khác

Số năm:Đại học
Khoa:Không giới hạn
Số năm:3 năm kinh nghiệm làm việc
Ngôn ngữ:
Không giới hạn
Trách nhiệm:Không chịu trách nhiệm quản lý
Công tác xa:Không công tác xa xuất ngoại

Phúc lợi

Pháp định:勞保 健保 陪產假 產假 特別休假 育嬰留停 女性生理假 勞退提撥金 產檢假 就業保險 職災保險

Mã số hồ sơ:FG04004171

Chia sẻ Share Link Facebook Line LinkedIn Share Mail

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

Vị trí tương tự