Sr. Network Security Engineer

Kỹ sư thiết kế phần mềm
Tích hợp mạng / thông tin
台北市
Thỏa thuận trực tiếp
Doanh nghiệp nói chung | Nhân tài trọng tâm 2022/07/05

Sr. Network Security Engineer

Kỹ sư thiết kế phần mềm
Tích hợp mạng / thông tin
台北市
Thỏa thuận trực tiếp

Phạm vi công việc

◎主要工作
1.BGP/MPLS 骨幹網路 維護/調整
2.監控系統規劃調整
3.專案網路架構規劃/建置/維護
4.DDoS攻擊分析與防護
5.依需求輪班及Oncall

Nhân tài lý tưởng

◎我們希望你有以下專長
1.兩年以上傳輸網路建置/維運經驗:
-BGPMPLS(MPLS骨幹) 實務經驗
-網路相關軟硬體實務經驗
-監控環境規劃及軟硬體實務相關經驗

2.具DDoS與入侵偵測防護相關實務經驗:
-攻擊防護架構規劃與方案制訂
-攻擊型態分析與防護實行
-資安相關軟硬體實務經驗

Điều kiện khác

Số năm:Cao đẳng
Khoa:Máy tính & Kỹ thuật thông tin
Số năm:3 năm kinh nghiệm làm việc
Ngôn ngữ:
Anh:Nghe/Hiểu một chút Nói/Hiểu một chút Đọc/Hiểu một chút Viết/Hiểu một chút
Trách nhiệm:Không chịu trách nhiệm quản lý
Công tác xa:Không công tác xa xuất ngoại

Phúc lợi

Pháp định:勞保,健保,陪產假,產假,特別休假,育嬰留停,女性生理假,勞退提撥金,產檢假,就業保險,職災保險
Phúc lợi:年終獎金,三節獎金/禮品,專業證照獎金,零食櫃,咖啡吧,不扣薪病假,結婚禮金,生育津貼,員工進修補助,國外旅遊

Mã số hồ sơ:FG04001744

Chia sẻ Share Link Facebook Line LinkedIn Share Mail

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

Vị trí tương tự