Sr. Systems Engineer

Kỹ sư thiết kế phần mềm
Tích hợp mạng / thông tin
台北市
Thỏa thuận trực tiếp
Doanh nghiệp nói chung | Nhân tài trọng tâm 2022/07/05

Sr. Systems Engineer

Kỹ sư thiết kế phần mềm
Tích hợp mạng / thông tin
台北市
Thỏa thuận trực tiếp

Phạm vi công việc

[Key Accountability]
● Implementation, change, and operation for server hardware, hypervisors, OS, containers and hardware storage
● Implementation, change, and operation for web services
● Provisioning, change, expansion, migration and operation for CDN services
● Maintain and keep related documentation and configuration database up to date
● Assist product team to create new products or enhance existing products from system perpectives

[Education & Certification]
● Bachelor Degree or above
● RHCE/RHCA or related linux certifications are a plus
● VCP/VCAP or related virtualization certifications are a plus

Nhân tài lý tưởng

At least 3 years of work experience as a system engineer that supports mid-sized customer-facing infrastructures

Điều kiện khác

Số năm:Cao đẳng
Khoa:Máy tính & Kỹ thuật thông tin
Số năm:5 năm kinh nghiệm làm việc
Ngôn ngữ:
Anh:Nghe/Hiểu một chút Nói/Hiểu một chút Đọc/Hiểu một chút Viết/Hiểu một chút
Trách nhiệm:Không chịu trách nhiệm quản lý
Công tác xa:Không công tác xa xuất ngoại

Phúc lợi

Pháp định:勞保,健保,陪產假,產假,特別休假,育嬰留停,女性生理假,勞退提撥金,產檢假,就業保險,職災保險
Phúc lợi:年終獎金,三節獎金/禮品,專業證照獎金,零食櫃,咖啡吧,不扣薪病假,結婚禮金,生育津貼,員工進修補助,國外旅遊

Mã số hồ sơ:FG04001743

Chia sẻ Share Link Facebook Line LinkedIn Share Mail

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

Vị trí tương tự