Senior Java Backend Developer

Kỹ sư thiết kế phần mềm
Tích hợp mạng / thông tin
台北市
Thỏa thuận trực tiếp
Doanh nghiệp nói chung | Nhân tài trọng tâm 2022/06/13

Senior Java Backend Developer

Kỹ sư thiết kế phần mềm
Tích hợp mạng / thông tin
台北市
Thỏa thuận trực tiếp

Năng lực chính

Java程式語言JAVA

Phạm vi công việc

有3年以上Java開發經驗
熟悉Spring框架、Spring boot和JPA。
熟悉網絡相關技術(如HTTP、SOAP、REST、TCP/IP、消息隊列)
有關係數據庫和 NoSQL 經驗者優先。
熟悉版本控制工具(如Git、SVN)
熟悉UML、OOP和設計模式
熟悉AWS服務

Nhân tài lý tưởng

- 熟悉Linux。
- 了解系統架構,CI/CD 優先
- 體驗編碼單元測試和/或使用測試框架

Điều kiện khác

Số năm:Đại học
Khoa:Khoa học Giáo dục & Chăm trẻ,Máy tính & Kỹ thuật thông tin
Số năm:3 năm kinh nghiệm làm việc
Ngôn ngữ:
Không giới hạn
Trách nhiệm:Không chịu trách nhiệm quản lý
Công tác xa:Không công tác xa xuất ngoại

Phúc lợi

Pháp định:勞保 健保 陪產假 產假 特別休假 育嬰留停 女性生理假 勞退提撥金 產檢假 就業保險 職災保險

Mã số hồ sơ:FG04000623

Chia sẻ Share Link Facebook Line LinkedIn Share Mail

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

Vị trí tương tự