RD主管

Chủ quản nghiên cứu phần mềm
Tích hợp mạng / thông tin
汐止區
Thỏa thuận trực tiếp
Doanh nghiệp nói chung | Nhân tài trọng tâm 2022/06/24

RD主管

Chủ quản nghiên cứu phần mềm
Tích hợp mạng / thông tin
汐止區
Thỏa thuận trực tiếp

Năng lực chính

軟體開發電商APP經驗電商平台研發

Ưu thế tuyển dụng

電商產業

Phạm vi công việc

1.管理公司電商RD團隊,約50人左右。
2.負責客戶APP/電商專案規劃與執行

Nhân tài lý tưởng

1.具備8年以上電商RD經驗
2.具備5年以上團隊管理經驗,管理人數20人以上。
3.有知名電商公司服務經驗者加分

Điều kiện khác

Số năm:Không giới hạn
Khoa:Không giới hạn
Số năm:8 năm kinh nghiệm làm việc
Ngôn ngữ:
Không giới hạn
Trách nhiệm:13 người trở lên
Công tác xa:Không công tác xa xuất ngoại

Phúc lợi

Pháp định:週休二日,家庭照顧假,勞保,健保,陪產假,產假,特別休假,育嬰留停,女性生理假,勞退提撥金,安胎假,產檢假,就業保險,防疫照顧假,員工體檢,職災保險
Phúc lợi:年終獎金,結婚禮金,國內旅遊,國外旅遊,部門聚餐,慶生會,員工優惠,免費下午茶,電影觀賞,員工團體保險,可遠端/在家上班

Mã số hồ sơ:FG03004451

Chia sẻ Share Link Facebook Line LinkedIn Share Mail

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

Vị trí tương tự