Technical Director

Chủ quản nghiên cứu phần mềm / Kỹ sư thiết kế phần mềm
TV
台中市(原台中市)
Thỏa thuận trực tiếp
Doanh nghiệp nói chung | cấp vừa 2022/05/17

Technical Director

Chủ quản nghiên cứu phần mềm / Kỹ sư thiết kế phần mềm
TV
台中市(原台中市)
Thỏa thuận trực tiếp

Năng lực chính

MESSAPERP

Phạm vi công việc

1. Familiar with Microsoft VS development environment, Web program development/SAP ERP module import experience
2. Relevant experience in multi-system connection and ERP, PLM, MES introduction experience
3. Familiar with TCP/IP network related equipment
4. Familiar with Linux, Windows Server and AD management

Nhân tài lý tưởng

1. In response to company development, factory operation requirements, and business strategy management guidelines, actively promote the informatization planning and operation of the factory area.
2. Collaborate with the group to promote the introduction and application of ERP (SAP)/MES/other information systems.
3. Security management planning and implementation of the information environment.
4. Establishment, supervision and implementation of information operation system.
5. Information project planning, execution and progress tracking.

Điều kiện khác

Số năm:Đại học
Khoa:Không giới hạn
Số năm:5 năm kinh nghiệm làm việc
Ngôn ngữ:
Không giới hạn
Trách nhiệm:4 người trở xuống
Công tác xa:Không công tác xa xuất ngoại

Phúc lợi

Pháp định:哺乳室,員工體檢
Phúc lợi:年終獎金,三節獎金/禮品,特殊節日獎金禮品,專業證照獎金,員工宿舍,交通車,員工餐廳,咖啡吧,結婚禮金,生育津貼,社團補助,旅遊補助,住院慰問金,部門聚餐,社團活動,家庭日,員工停車位,特約商店,內部講師鐘點費,電影觀賞,停車位,伙食津貼,員工團體保險

Mã số hồ sơ:FG03003685

Chia sẻ Share Link Facebook Line LinkedIn Share Mail

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

Vị trí tương tự