IT 主管

Chủ quản MIS
Thiết kế kiến trúc
台北市
NTD 1,250,000~1,500,000 Doanh nghiệp và ứng viên thỏa thuận về tiền lương
Doanh nghiệp chứng khoán | cấp vừa 2024/04/13

IT 主管

Chủ quản MIS
Thiết kế kiến trúc
台北市
NTD 1,250,000~1,500,000 Doanh nghiệp và ứng viên thỏa thuận về tiền lương

Năng lực chính

網路架構網路系統配置虛擬化VMwarevmware資安Fortigate規劃與管理防火牆

Ưu thế tuyển dụng

知名企業,成立至今已有數十年,公司正朝轉型發展。

Phạm vi công việc

1.維持公司整體資訊系統架構運作效率、穩定度及服務品質
2.管理維運團隊與建立績效考評體系
3.辦公室硬體管理與優化
4.各項營運服務主管、儲存設備及網域管理維運,並排除問題。

Nhân tài lý tưởng

1.具高度積極度與責任感
2.具管理經驗
3.熟悉VMWare系統架構設計、安裝與管理、CISCO、Core Switch、edge switch設定、Sophos ATP、MDR、EDR
5.有ISO27001、CISSP、OSCP... 等資安證照尤佳

Điều kiện khác

Số năm:Không giới hạn
Khoa:Không giới hạn
Số năm:8 năm kinh nghiệm làm việc
Ngôn ngữ:
Không giới hạn
Trách nhiệm:Chưa chắc chắn
Công tác xa:Không công tác xa xuất ngoại

Phúc lợi

Pháp định:勞保 健保 陪產假 產假 特別休假 育嬰留停 女性生理假 勞退提撥金 產檢假 就業保險 職災保險

Mã số hồ sơ:FG02009001

Chia sẻ Share Link Facebook Line LinkedIn Share Mail

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

Vị trí tương tự