ASW雲端架構師

Kỹ sư phân tích hệ thống / Chủ quản MIS / Kỹ sư quản lý mạng
Sản phẩm hệ thống máy tính
台北市
NTD 1,250,000~1,500,000 Doanh nghiệp và ứng viên thỏa thuận về tiền lương
Doanh nghiệp nói chung | cấp cao 2024/02/24

ASW雲端架構師

Kỹ sư phân tích hệ thống / Chủ quản MIS / Kỹ sư quản lý mạng
Sản phẩm hệ thống máy tính
台北市
NTD 1,250,000~1,500,000 Doanh nghiệp và ứng viên thỏa thuận về tiền lương

Năng lực chính

, Network FirewallAWS+架構規劃+JAVA+Redis+LAmbda+微服務

Ưu thế tuyển dụng

*保14
*員工年輕化
*知名SI/雲公司

Phạm vi công việc

*AWS架構設計
* 滿足業務單位技術支援需求
* 與各產品原廠窗口溝通協調
*AWS雲平台管理 設計, 監控, 調教

Nhân tài lý tưởng

*累積超過3年以上SI主管職經歷
*需有SI代理商經驗
*須熟悉雲端技術經驗 ASW

Điều kiện khác

Số năm:Không giới hạn
Khoa:Không giới hạn
Số năm:3 năm kinh nghiệm làm việc
Ngôn ngữ:
Không giới hạn
Trách nhiệm:13 người trở lên
Công tác xa:Không công tác xa xuất ngoại

Phúc lợi

Pháp định:勞保 健保 陪產假 產假 特別休假 育嬰留停 女性生理假 勞退提撥金 產檢假 就業保險 職災保險

Mã số hồ sơ:FG01009056

Chia sẻ Share Link Facebook Line LinkedIn Share Mail

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

Vị trí tương tự