IT Manager

Chủ quản MIS
Bán dẫn / Điện tử
新莊區‧五股區‧泰山區
NTD 1,250,000~1,500,000 Doanh nghiệp và ứng viên thỏa thuận về tiền lương
Doanh nghiệp nói chung | cấp vừa 2024/01/21

IT Manager

Chủ quản MIS
Bán dẫn / Điện tử
新莊區‧五股區‧泰山區
NTD 1,250,000~1,500,000 Doanh nghiệp và ứng viên thỏa thuận về tiền lương

Năng lực chính

C++MES工廠執行系統規劃管理PLMSAP ERPMIS

Ưu thế tuyển dụng

新北市的工業自動化連接器製造商 誠徵一位IT Manager

Phạm vi công việc

1. Manage the annual project plan and daily operation of the information department
2. Cultivate and enhance the capabilities of information personnel
3. Formulate, optimize and supervise information standard operating procedures
4. Planning, implementation and management of information security
5. According to the company's goals, evaluate suitable solutions, and be able to implement, manage and maintain
6. Lead the information department to complete various tasks - including information infrastructure and application systems, information security, network, computer room, host, peripherals, ERP, MES, BI, etc.

Nhân tài lý tưởng

1. At least 4 years of experience as an information supervisor is required, preferably with experience in multinational management
2. Familiar with ISO27001, preferably with experience in information security planning and implementation
3. Familiar with ITIL and SDLC, with practical management experience in information infrastructure and application systems

Điều kiện khác

Số năm:Đại học
Khoa:Kỹ thuật
Số năm:5 năm kinh nghiệm làm việc
Ngôn ngữ:
Anh:Nghe/Vừa Nói/Vừa Đọc/Tinh thông Viết/Tinh thông
Trách nhiệm:13 người trở lên
Công tác xa:Công tác xa khoảng 1 tháng

Phúc lợi

Pháp định:哺乳室,週休二日,家庭照顧假,勞保,健保,陪產假,產假,特別休假,女性生理假,勞退提撥金,產檢假,防疫照顧假,員工體檢
Phúc lợi:年終獎金,三節獎金/禮品,員工餐廳,咖啡吧,健身器材,結婚禮金,生育津貼,員工進修補助,子女教育獎助學金,旅遊補助,住院慰問金,國內旅遊,員工停車位,停車位,伙食津貼

Mã số hồ sơ:FG01007367

Chia sẻ Share Link Facebook Line LinkedIn Share Mail

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

Vị trí tương tự