IT處長/協理

Chủ quản MIS
Linh kiện ô tô, xe máy
台北市
Thỏa thuận trực tiếp
Doanh nghiệp chứng khoán | cấp cao 2022/07/31

IT處長/協理

Chủ quản MIS
Linh kiện ô tô, xe máy
台北市
Thỏa thuận trực tiếp

Năng lực chính

鼎新 、 Tiptop

Ưu thế tuyển dụng

全球最大零配件集團-車子電子事業體

Phạm vi công việc

1.領導IT團隊,整合集團資訊需求統籌規劃,跨區資訊系統整合與優化。
2.資訊管理規範制定、風險管理與制定資訊安全管理規劃、推行及查核/稽核管理實務經驗。
3.透過網路、伺服器、機房等硬體設備的維護與優化,提升內部效率,並維持服務穩定。
4.佈署集團資安政策,確保資訊安全。
5.專案規劃、執行與整合。

Nhân tài lý tưởng

1. 具有TipTop ERP專案導入與營運流程整合改善開發經驗。
2. 熟悉電子製造業MES系統導入與開發管理。
3. 帶領10人以上IT團隊經驗

Điều kiện khác

Số năm:Đại học
Khoa:Máy tính & Kỹ thuật thông tin
Số năm:10 năm kinh nghiệm làm việc
Ngôn ngữ:
Không giới hạn
Trách nhiệm:13 người trở lên
Công tác xa:Không công tác xa xuất ngoại

Phúc lợi

Pháp định:勞保 健保 陪產假 產假 特別休假 育嬰留停 女性生理假 勞退提撥金 產檢假 就業保險 職災保險
Phúc lợi:員工紅利,年終獎金,員工餐廳,咖啡吧,不扣薪病假,結婚禮金,生育津貼,住院慰問金,國內旅遊,國外旅遊,慶生會,員工停車位,特約商店

Mã số hồ sơ:FG01005176

Chia sẻ Share Link Facebook Line LinkedIn Share Mail

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

Vị trí tương tự