PM(大數據)

Phần mềm & thông tin
Dịch vụ cơ sở dữ liệu
台北市
Thỏa thuận trực tiếp
Doanh nghiệp nói chung | Nhân tài trọng tâm 2022/07/14

PM(大數據)

Phần mềm & thông tin
Dịch vụ cơ sở dữ liệu
台北市
Thỏa thuận trực tiếp

Năng lực chính

需求訪談協商談判能力時程規劃專案管理

Ưu thế tuyển dụng

新創公司,公司環境佳,辦公環境開放新穎

Phạm vi công việc

從事軟體設計、系統規劃、溝通協調等專案管理工作。
1.承接業務簽約的專案,完成系統分析書。
2.建立軟體開發環境及撰寫系統應用程式。
3.負責專案之規劃、執行、監控、管理與協調。

Nhân tài lý tưởng

大數據相關工作經驗
邏輯能力優
學習力強

Điều kiện khác

Số năm:Đại học
Khoa:Máy tính & Kỹ thuật thông tin,Quản lý Thông tin
Số năm:2 năm kinh nghiệm làm việc
Ngôn ngữ:
Không giới hạn
Trách nhiệm:Không chịu trách nhiệm quản lý
Công tác xa:Không công tác xa xuất ngoại

Phúc lợi

Pháp định:勞保 健保 陪產假 產假 特別休假 育嬰留停 女性生理假 勞退提撥金 產檢假 就業保險 職災保險
Phúc lợi:年終獎金,三節獎金/禮品,零食櫃,咖啡吧,旅遊補助,部門聚餐,慶生會,下午茶

Mã số hồ sơ:FG00004990

Chia sẻ Share Link Facebook Line LinkedIn Share Mail

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

Vị trí tương tự