Project Engineer (儀控)

Nhân viên kỹ thuật điện cơ / Kỹ điện điện
Tích hợp mạng / thông tin
中和區‧永和區
Thỏa thuận trực tiếp
Doanh nghiệp nói chung | Nhân tài trọng tâm 2022/06/20

Project Engineer (儀控)

Nhân viên kỹ thuật điện cơ / Kỹ điện điện
Tích hợp mạng / thông tin
中和區‧永和區
Thỏa thuận trực tiếp

Năng lực chính

ProE,AutoCAD儀控

Ưu thế tuyển dụng

提供環保監測設備、系統整合服務

Phạm vi công việc

專案設計與規劃、繪圖、發包處理與專案管理

Nhân tài lý tưởng

3年以上,擅長AutoCAD,具備相關儀控專案經驗者佳

Điều kiện khác

Số năm:Không giới hạn
Khoa:Không giới hạn
Số năm:3 năm kinh nghiệm làm việc
Ngôn ngữ:
Không giới hạn
Trách nhiệm:Không chịu trách nhiệm quản lý
Công tác xa:Không công tác xa xuất ngoại

Phúc lợi

Pháp định:勞保 健保 陪產假 產假 特別休假 育嬰留停 女性生理假 勞退提撥金 產檢假 就業保險 職災保險

Mã số hồ sơ:FF03004811

Chia sẻ Share Link Facebook Line LinkedIn Share Mail

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

Vị trí tương tự