Analog RD

Kỹ sư thiết kế IC
Tích hợp mạng / thông tin
新竹縣市全區
Thỏa thuận trực tiếp
Doanh nghiệp nói chung | cấp cao 2024/06/17

Analog RD

Kỹ sư thiết kế IC
Tích hợp mạng / thông tin
新竹縣市全區
Thỏa thuận trực tiếp

Năng lực chính

Mixed-Signalanalog

Phạm vi công việc

1.類比/電源管理 IC電路設計.
2. DC-DC, Charger-Pump, LDO, OP, DAC,ADC

Nhân tài lý tưởng

10年以上類比類路設計
PMIC, COT DRAM 相關電路設計

Điều kiện khác

Số năm:Không giới hạn
Khoa:Không giới hạn
Số năm:10 năm kinh nghiệm làm việc
Ngôn ngữ:
Không giới hạn
Trách nhiệm:Không chịu trách nhiệm quản lý
Công tác xa:Không công tác xa xuất ngoại

Phúc lợi

Pháp định:勞保 健保 陪產假 產假 特別休假 育嬰留停 女性生理假 勞退提撥金 產檢假 就業保險 職災保險

Mã số hồ sơ:FC02010189

Chia sẻ Share Link Facebook Line LinkedIn Share Mail

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

Vị trí tương tự