Senior Analog circuit designer(台北)

Kỹ sư thiết kế IC / Kỹ sư bán dẫn
Bán dẫn
新莊區‧五股區‧泰山區
Thỏa thuận trực tiếp
Doanh nghiệp nói chung | Nhân tài trọng tâm 2024/03/01

Senior Analog circuit designer(台北)

Kỹ sư thiết kế IC / Kỹ sư bán dẫn
Bán dẫn
新莊區‧五股區‧泰山區
Thỏa thuận trực tiếp

Năng lực chính

類比IC電路設計

Phạm vi công việc

Senior Analog circuit designer
1. Regulator, Pump, Bandgap Reference.
2. High speed I/O circuit design

Nhân tài lý tưởng

1.熟悉類比電子電路及半導體物理
2.類比I電路設計經驗三年以上

Điều kiện khác

Số năm:Thạc sĩ
Khoa:Vật lý,Kỹ thuật Vật liệu,Điện cơ
Số năm:3 năm kinh nghiệm làm việc
Ngôn ngữ:
Anh:Nghe/Vừa Nói/Vừa Đọc/Vừa Viết/Vừa
Trách nhiệm:Không chịu trách nhiệm quản lý
Công tác xa:Không công tác xa xuất ngoại

Phúc lợi

Pháp định:勞保 健保 陪產假 產假 特別休假 育嬰留停 女性生理假 勞退提撥金 產檢假 就業保險 職災保險

Mã số hồ sơ:FC02009112

Chia sẻ Share Link Facebook Line LinkedIn Share Mail

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

Vị trí tương tự