Analog IC Deisng Engineer

Kỹ sư thiết kế IC
Thiết kế IC
新竹市
Thỏa thuận trực tiếp
Doanh nghiệp nói chung | Nhân tài trọng tâm 2022/05/21

Analog IC Deisng Engineer

Kỹ sư thiết kế IC
Thiết kế IC
新竹市
Thỏa thuận trực tiếp

Năng lực chính

analog高速介面PLL

Phạm vi công việc

1. PLL/DLL/VCO circuit desgin.
2. ADC circuit design.
3. DAC circuit design.
4. High Speed SerDes circuit design.

Nhân tài lý tưởng

至少3年以上Analog ic design經驗,需有量產經驗

Điều kiện khác

Số năm:Đại học
Khoa:Không giới hạn
Số năm:5 năm kinh nghiệm làm việc
Ngôn ngữ:
Không giới hạn
Trách nhiệm:Không chịu trách nhiệm quản lý
Công tác xa:Không công tác xa xuất ngoại

Phúc lợi

Pháp định:勞保 健保 陪產假 產假 特別休假 育嬰留停 女性生理假 勞退提撥金 產檢假 就業保險 職災保險

Mã số hồ sơ:FC02001773

Chia sẻ Share Link Facebook Line LinkedIn Share Mail

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

Vị trí tương tự