ESD Engineer

Chủ quản nghiên cứu bán dẫn
Bán dẫn / Điện tử
新竹市
Thỏa thuận trực tiếp
Doanh nghiệp nói chung | Nhân tài trọng tâm 2022/05/23

ESD Engineer

Chủ quản nghiên cứu bán dẫn
Bán dẫn / Điện tử
新竹市
Thỏa thuận trực tiếp

Năng lực chính

ESD

Ưu thế tuyển dụng

National Health and Labor Insurance
National Retirement Scheme
Public Holidays

Phạm vi công việc

• ESD design
• Developing ESD libraries and publishing ESD guidelines

Nhân tài lý tưởng

• Capability with ESD/latch-up protection design and verification
• New process ESD device design
• ESD simulation methodology development and application
• TLP or VFTLP Experience
• Transistor-level circuit design experience

Điều kiện khác

Số năm:Không giới hạn
Khoa:Không giới hạn
Số năm:5 năm kinh nghiệm làm việc
Ngôn ngữ:
Không giới hạn
Trách nhiệm:Chưa chắc chắn
Công tác xa:Không công tác xa xuất ngoại

Phúc lợi

Pháp định:勞保 健保 陪產假 產假 特別休假 育嬰留停 女性生理假 勞退提撥金 產檢假 就業保險 職災保險

Mã số hồ sơ:FC01005041

Chia sẻ Share Link Facebook Line LinkedIn Share Mail

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

Vị trí tương tự