CAE

Kỹ sư cơ khí
Sản phẩm liên quan máy tính
台北市
Thỏa thuận trực tiếp
Doanh nghiệp nói chung | Nhân tài trọng tâm 2022/05/23

CAE

Kỹ sư cơ khí
Sản phẩm liên quan máy tính
台北市
Thỏa thuận trực tiếp

Năng lực chính

LDDYNA

Ưu thế tuyển dụng

AUDIO

Phạm vi công việc

- 使用軟體LSDYNA進行結構模擬分析
- 進行結構設計建議(和MERD)
- 與客戶討論report與建議

Nhân tài lý tưởng

- 有限元素分析/數值分析/金屬_塑膠材料力學觀念與應用
-分析軟體Ansys/dyna3d/hypermesh操作與原理
-電子消費產品之測試方法與對應之分析手法

Điều kiện khác

Số năm:Không giới hạn
Khoa:Không giới hạn
Số năm:5 năm kinh nghiệm làm việc
Ngôn ngữ:
Không giới hạn
Trách nhiệm:Không chịu trách nhiệm quản lý
Công tác xa:Không công tác xa xuất ngoại

Phúc lợi

Pháp định:哺乳室
Phúc lợi:員工紅利,年終獎金,三節獎金/禮品,特殊節日獎金禮品,零食櫃,咖啡吧,結婚禮金,生育津貼,社團補助,員工進修補助,子女教育獎助學金,旅遊補助,家庭日,特約商店

Mã số hồ sơ:FA08005430

Chia sẻ Share Link Facebook Line LinkedIn Share Mail

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

Vị trí tương tự