RD工程師/主管

Kỹ sư phần cứng
Bán dẫn / Điện tử
亞洲其他
Thỏa thuận trực tiếp
Doanh nghiệp nói chung | cấp vừa 2022/04/02

RD工程師/主管

Kỹ sư phần cứng
Bán dẫn / Điện tử
亞洲其他
Thỏa thuận trực tiếp

Năng lực chính

電池開發

Phạm vi công việc

1. Manage H/W design & PE engineers
2. Review H/W design
3. Coach team members for professional skill
4. Lead engineering team for technical discussion with customers

Nhân tài lý tưởng

具備電池相關研發/車用相關研發經驗

Điều kiện khác

Số năm:Đại học
Khoa:Kỹ thuật
Số năm:5 năm kinh nghiệm làm việc
Ngôn ngữ:
Anh:Nghe/Tinh thông Nói/Tinh thông Đọc/Tinh thông Viết/Tinh thông
Trách nhiệm:Chưa chắc chắn
Công tác xa:Chưa chắc chắn

Phúc lợi

Pháp định:勞保 健保 陪產假 產假 特別休假 育嬰留停 女性生理假 勞退提撥金 產檢假 就業保險 職災保險

Mã số hồ sơ:FA06000838

Chia sẻ Share Link Facebook Line LinkedIn Share Mail

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

Vị trí tương tự