Senior Color & Materials Designers

Thiết kế sản phẩm / thiết kế công nghiệp
Màn hình truyền thông
歐洲國家
NTD 2,000,000~2,500,000 Doanh nghiệp và ứng viên thỏa thuận về tiền lương
Doanh nghiệp ngoại thương | cấp vừa 2022/05/17

Senior Color & Materials Designers

Thiết kế sản phẩm / thiết kế công nghiệp
Màn hình truyền thông
歐洲國家
NTD 2,000,000~2,500,000 Doanh nghiệp và ứng viên thỏa thuận về tiền lương

Năng lực chính

CMF

Phạm vi công việc

• Develop product design ideas together with the Head of Design, as part of the design team, as well as with Product Management, R&D and Brand/Marketing
• Research and explore demographics on consumer product use and user needs, new color and materials technologies and trends as well as contextual trends
• Provide innovative color schemes, product pattern designs and production technologies and optimize these on a continuous basis
• Work with the industrial designers in creating designs with inspiring and relevant materials, technology, and color schemes
• Inspect sourced material samples and technologies with our R&D, quality, and sourcing departments
• Implement new Colors, Materials and Finish (CMF) planning and specifications

Nhân tài lý tưởng

•有8年以上的CMF工作經驗
•有原廠或品牌商的CMF經驗佳
•外商公司,英文需精通需與跨國性成員一起工作

Điều kiện khác

Số năm:Đại học
Khoa:Thiết kế Thương mại,Mỹ thuật / Mỹ thuật Công nghiệp,Thiết kế Công nghiệp
Số năm:8 năm kinh nghiệm làm việc
Ngôn ngữ:
Anh:Nghe/Tinh thông Nói/Tinh thông Đọc/Tinh thông Viết/Tinh thông
Trách nhiệm:Không chịu trách nhiệm quản lý
Công tác xa:Chưa chắc chắn

Phúc lợi

Pháp định:勞保 健保 陪產假 產假 特別休假 育嬰留停 女性生理假 勞退提撥金 產檢假 就業保險 職災保險

Mã số hồ sơ:FA03003549

Chia sẻ Share Link Facebook Line LinkedIn Share Mail

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

Vị trí tương tự