Technical Product Manager

Giám đốc khai thác sản phẩm / Chủ quản nghiên cứu phần mềm
Mạng & thương mại điện tử
台北市
Thỏa thuận trực tiếp
Doanh nghiệp nói chung | Nhân tài trọng tâm 2022/06/24

Technical Product Manager

Giám đốc khai thác sản phẩm / Chủ quản nghiên cứu phần mềm
Mạng & thương mại điện tử
台北市
Thỏa thuận trực tiếp

Năng lực chính

RESTful API軟體開發專案管理

Ưu thế tuyển dụng

*新創團隊(後有母公司資源),2021年起啟動新計畫(平台),預計2023年上市
*從台灣開始導入,放眼全世界市場
*彈性工時,部份遠距上班(一周進公司3天 )

Phạm vi công việc

擔任新專案產品經理 (教育類產品/ 全球市場)
偕同軟體開發工程師,執行平台開發專案,理解系統架構及設計概念,協助製圖及撰寫之設計開發紀錄
管理外部供應商(公有雲服務商、IAAS, PAAS, and SAAS providers等) 、協助問題處理排除

Nhân tài lý tưởng

5年以上工作經驗,資工、資管系相關科系畢業
具備軟體開發專案執行管理經驗
具備Coding、code review 經驗
Fluent in reading the API documentation

Điều kiện khác

Số năm:Đại học
Khoa:Máy tính & Kỹ thuật thông tin,Quản lý Thông tin
Số năm:5 năm kinh nghiệm làm việc
Ngôn ngữ:
Anh:Nghe/Tinh thông Nói/Tinh thông Đọc/Tinh thông Viết/Tinh thông
Trách nhiệm:Không chịu trách nhiệm quản lý
Công tác xa:Không công tác xa xuất ngoại

Phúc lợi

Pháp định:勞保 健保 陪產假 產假 特別休假 育嬰留停 女性生理假 勞退提撥金 產檢假 就業保險 職災保險

Mã số hồ sơ:FA02005199

Chia sẻ Share Link Facebook Line LinkedIn Share Mail

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

Vị trí tương tự