Analog Manger/ Engineer

Chủ quản khai thác phần cứng
Bán dẫn / Điện tử
竹北
Thỏa thuận trực tiếp
Doanh nghiệp nói chung | Nhân tài trọng tâm 2022/06/04

Analog Manger/ Engineer

Chủ quản khai thác phần cứng
Bán dẫn / Điện tử
竹北
Thỏa thuận trực tiếp

Năng lực chính

類比IC電路設計analog

Phạm vi công việc

Analog/Mixed-Signal IC Design
工作內容
1. ADC, DAC, LDO, Bandgap, PLL, Oscillator design 2. Analog circuits for MCU application
1. 碩士以上之電子、電機、資工、電信、電控、資科等相關科系所畢
2. 具ADC、DAC、PLL、LDO、Bandgap、Buck 等相關類比IC設計經驗者佳
3. 具MCU類比設計經驗佳
4. 熟類比電路設計、信號處理及有興趣者
5. 溝通表達能力佳,喜好腦力激盪,具團隊合作態度者

Nhân tài lý tưởng

8years+experience in Analog Design role or Project Lead.
Having team management experience is a plus.

Điều kiện khác

Số năm:Thạc sĩ
Khoa:Điện cơ,Liên lạc & Viễn thông
Số năm:3 năm kinh nghiệm làm việc
Ngôn ngữ:
Không giới hạn
Trách nhiệm:Không chịu trách nhiệm quản lý
Công tác xa:Không công tác xa xuất ngoại

Phúc lợi

Pháp định:勞保 健保 陪產假 產假 特別休假 育嬰留停 女性生理假 勞退提撥金 產檢假 就業保險 職災保險

Mã số hồ sơ:FA01003093

Chia sẻ Share Link Facebook Line LinkedIn Share Mail

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

Vị trí tương tự