RF Engineer

Chủ quản khai thác phần cứng
Sản phẩm truyền thông
台北市
Thỏa thuận trực tiếp
Doanh nghiệp nói chung | Nhân tài trọng tâm 2022/05/11

RF Engineer

Chủ quản khai thác phần cứng
Sản phẩm truyền thông
台北市
Thỏa thuận trực tiếp

Năng lực chính

RF電路設計

Phạm vi công việc

1. RF advanced technology development.
2. 射頻相關尖端技術開發與研究

Nhân tài lý tưởng

1. 具博士學位者佳PhD degree is a plus
2. 具PA Module開發經驗
3. 有mmwave相關經驗

Điều kiện khác

Số năm:Đại học
Khoa:Không giới hạn
Ngôn ngữ:
Không giới hạn
Trách nhiệm:Không chịu trách nhiệm quản lý
Công tác xa:Không công tác xa xuất ngoại

Phúc lợi

Pháp định:勞保 健保 陪產假 產假 特別休假 育嬰留停 女性生理假 勞退提撥金 產檢假 就業保險 職災保險

Mã số hồ sơ:FA01001495

Chia sẻ Share Link Facebook Line LinkedIn Share Mail

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

Vị trí tương tự