R&D Scientist

Công trình và nghiên cứu phát triển
Hóa dầu / vật liệu kim loại
台北市
Thỏa thuận trực tiếp
Doanh nghiệp ngoại thương | Nhân tài trọng tâm 2022/05/21

R&D Scientist

Công trình và nghiên cứu phát triển
Hóa dầu / vật liệu kim loại
台北市
Thỏa thuận trực tiếp

Năng lực chính

高分子聚合物

Phạm vi công việc

• Lead a team to develop new cleaning formulations for worldwide semiconductor customers
• Explore new formulation platform and new components through establishing fundamental understanding, data analysis, result interpretation, and design experiment
• Design and perform studies to characterize the interaction between a liquid solution and a solid surface, including metal, metal oxides and dielectric materials
• Collaborate with external partners and academic institutions on development of new methodology for characterzing surface chesmitry.
• Establish new methodology for tackling customers’ critical issues and support application developement
• Management of formulation development activities for cleaning solutions ranging from timelines, project planning and coordination of studies with other groups
• Collaborate with process engineers to design and conduct commercial process development studies, such filtration and purification
• Authorin

Nhân tài lý tưởng

• Ph.D. in chemistry, organic chemistry, analytical chemistry, physical chemistry or material science
• Expereience in formulation development and cleaning solution for semiconductor application
• Knowledge about interfacial science respect to solid-liquid interaction and organometallic science
• DOE experience and Six Sigma cerification
• 0~5 year experience in semiconductor industry
• Good English & Chinese proficiency in speaking, writing and listening
• Ability to coach, train and lead others in the design, execution and interpretation of experiments to drive the definition and optimization of formulations

Điều kiện khác

Số năm:Đại học
Khoa:Kỹ thuật
Số năm:5 năm kinh nghiệm làm việc
Ngôn ngữ:
Anh:Nghe/Tinh thông Nói/Tinh thông Đọc/Tinh thông Viết/Tinh thông
Trách nhiệm:Không chịu trách nhiệm quản lý
Công tác xa:Chưa chắc chắn

Phúc lợi

Pháp định:勞保 健保 陪產假 產假 特別休假 育嬰留停 女性生理假 勞退提撥金 產檢假 就業保險 職災保險

Mã số hồ sơ:F000KU0003

Chia sẻ Share Link Facebook Line LinkedIn Share Mail

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

Vị trí tương tự