NB Hardware Engineer

Công trình và nghiên cứu phát triển
Sản phẩm liên quan máy tính
台北市
Thỏa thuận trực tiếp
Doanh nghiệp nói chung | Nhân tài trọng tâm 2024/05/20

NB Hardware Engineer

Công trình và nghiên cứu phát triển
Sản phẩm liên quan máy tính
台北市
Thỏa thuận trực tiếp

Năng lực chính

硬體設計

Phạm vi công việc

1.負責PC X86硬體電路設計及技術創新,全新NB專案硬體開發
2.負責專案規格定義,架構,佈局評估,設計審核
3.負責開機,調整及硬體測試,解決硬體設計及相關的問題
4.負責控制成本,零件數量,保證設計品質及產品準時上市

Nhân tài lý tưởng

1. Graduated from related departments such as electronics and electrical engineering
2. Working experience in NB projects is preferred
3. Experience in leading a team independently is preferred

Điều kiện khác

Số năm:Đại học
Khoa:Không giới hạn
Số năm:5 năm kinh nghiệm làm việc
Ngôn ngữ:
Không giới hạn
Trách nhiệm:Không chịu trách nhiệm quản lý
Công tác xa:Không công tác xa xuất ngoại

Phúc lợi

Pháp định:勞保 健保 陪產假 產假 特別休假 育嬰留停 女性生理假 勞退提撥金 產檢假 就業保險 職災保險

Mã số hồ sơ:F000009997

Chia sẻ Share Link Facebook Line LinkedIn Share Mail

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

Vị trí tương tự