RD主管

Công trình và nghiên cứu phát triển
Bán dẫn / Điện tử
桃園市
Thỏa thuận trực tiếp
Doanh nghiệp chứng khoán | Chủ quản cơ bản 2022/06/24

RD主管

Công trình và nghiên cứu phát triển
Bán dẫn / Điện tử
桃園市
Thỏa thuận trực tiếp

Năng lực chính

劑型開發配方設計配方開發美妝品研發

Ưu thế tuyển dụng

美妝品相關

Phạm vi công việc

1.美妝產品開發
2.具備開發新品經驗
3.熟悉美妝品製程及不同劑型之製程
4.了解熟悉美妝市場需求

Nhân tài lý tưởng

1.大學以上相關科系畢業
2.英文中等
3.此為企業新項目

Điều kiện khác

Số năm:Đại học
Khoa:Công nghệ Hóa sinh
Số năm:10 năm kinh nghiệm làm việc
Ngôn ngữ:
Anh:Nghe/Tinh thông Nói/Tinh thông Đọc/Tinh thông Viết/Tinh thông
Trách nhiệm:4 người trở xuống
Công tác xa:Không công tác xa xuất ngoại

Phúc lợi

Pháp định:勞保 健保 陪產假 產假 特別休假 育嬰留停 女性生理假 勞退提撥金 產檢假 就業保險 職災保險

Mã số hồ sơ:F000004841

Chia sẻ Share Link Facebook Line LinkedIn Share Mail

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

Vị trí tương tự