Manager of InP LiDAR lasers(理級/課長/資深工程師)

Công trình và nghiên cứu phát triển
Bán dẫn
台南市
NTD 1,500,000~2,000,000 Doanh nghiệp và ứng viên thỏa thuận về tiền lương
Doanh nghiệp nói chung | cấp vừa 2022/07/11

Manager of InP LiDAR lasers(理級/課長/資深工程師)

Công trình và nghiên cứu phát triển
Bán dẫn
台南市
NTD 1,500,000~2,000,000 Doanh nghiệp và ứng viên thỏa thuận về tiền lương

Năng lực chính

磊晶研發

Ưu thế tuyển dụng

南部上市磊晶廠,可談保障年薪

Phạm vi công việc

1. In charge of product’s designing and researching, and evaluating customer’s particular specification products.
2. Cooperate with the Production department, research new technology or new products and execute the research project.
3. Support customer complaint and related troubleshooting.
4. Employee management.

Nhân tài lý tưởng

1. Production experience of BH lasers, at least have 3yrs experience and closely work with LD production line.
2. Familiar to 1200~1600 lasers for LiDAR application, and good relationship to tier one suppliers.
3. Well know the wafer process of InP lasers. Also should well know the back-end process, such as cleaving, facet coating, singulation and chip testing.
4. Have knowledge on theory and simulation method for optical waveguide, and LD reliability.
5. Have been a R&D manager of LD related project for even a small group.
6. Good decision maker and have good communication skill with team members and customers.
7. Preferably has experience or knowledge of MOCVD for InP lasers.

Điều kiện khác

Số năm:Thạc sĩ
Khoa:Không giới hạn
Số năm:8 năm kinh nghiệm làm việc
Ngôn ngữ:
Anh:Nghe/Vừa Nói/Vừa Đọc/Vừa Viết/Vừa
Trách nhiệm:Chưa chắc chắn
Công tác xa:Không công tác xa xuất ngoại

Phúc lợi

Pháp định:勞保,健保,陪產假,產假,特別休假,育嬰留停,女性生理假,勞退提撥金,產檢假,就業保險,職災保險
Phúc lợi:員工紅利,年終獎金,三節獎金/禮品,健身器材,結婚禮金,生育津貼,社團補助,旅遊補助,急難補助,慶生會,社團活動,家庭日,特約商店,健身房,伙食津貼,員工團體保險

Mã số hồ sơ:F000004832

Chia sẻ Share Link Facebook Line LinkedIn Share Mail

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

Vị trí tương tự