RF 工程師

Công trình và nghiên cứu phát triển
Sản phẩm liên quan máy tính
台北市
Thỏa thuận trực tiếp
Doanh nghiệp ngoại thương | Nhân tài trọng tâm 2022/05/23

RF 工程師

Công trình và nghiên cứu phát triển
Sản phẩm liên quan máy tính
台北市
Thỏa thuận trực tiếp

Năng lực chính

訊號量測

Ưu thế tuyển dụng

系統代工世界知名大廠

Phạm vi công việc

1. Familiar with RF circuit design
2. Familiar with wireless transmission theory and practice
3. Those with R&D experience in NFC/BT/WLAN/WWAN/antenna...etc.
4. Those who have experience in RFI/De Sense/System noise debug

Nhân tài lý tưởng

1. Those with NB related experience are preferred
2. Experience with EMC/EMI is preferred

Điều kiện khác

Số năm:Đại học
Khoa:Không giới hạn
Số năm:5 năm kinh nghiệm làm việc
Ngôn ngữ:
Không giới hạn
Trách nhiệm:Không chịu trách nhiệm quản lý
Công tác xa:Không công tác xa xuất ngoại

Phúc lợi

Pháp định:員工體檢
Phúc lợi:年終獎金,三節獎金/禮品,結婚禮金,生育津貼,旅遊補助,住院慰問金,部門聚餐,慶生會,社團活動,家庭日,特約商店,健身房,優於勞基法特休,員工團體保險

Mã số hồ sơ:F000004655

Chia sẻ Share Link Facebook Line LinkedIn Share Mail

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

Vị trí tương tự