Engineer

Công trình và nghiên cứu phát triển
Thiết bị bán dẫn
新加坡
Thỏa thuận trực tiếp
Doanh nghiệp nói chung | Nhân tài trọng tâm 2022/06/24

Engineer

Công trình và nghiên cứu phát triển
Thiết bị bán dẫn
新加坡
Thỏa thuận trực tiếp

Năng lực chính

MCS

Ưu thế tuyển dụng

高發展性產業 市場需求旺

Phạm vi công việc

1.智能物流系統專案需求分析、規劃、設計及導入
2.AMHS、MCS相關系統的開發及運維
3.物流作業流程梳理、整合、規劃
4.物流系統與MES、EAP、WMS、RCS...等各系統連結及整合
5.物流系統與立體倉庫、提升機、電動小車(AVG)等物流元素整合

Nhân tài lý tưởng

1.具物料控制(MCS)與自動化物流(AMHS)經驗者佳。
2.工業4.0及智動化運用相關開發經驗者佳。

Điều kiện khác

Số năm:Không giới hạn
Khoa:Không giới hạn
Số năm:3 năm kinh nghiệm làm việc
Ngôn ngữ:
Không giới hạn
Trách nhiệm:Không chịu trách nhiệm quản lý
Công tác xa:Chưa chắc chắn

Phúc lợi

Pháp định:勞保 健保 陪產假 產假 特別休假 育嬰留停 女性生理假 勞退提撥金 產檢假 就業保險 職災保險

Mã số hồ sơ:F000004457

Chia sẻ Share Link Facebook Line LinkedIn Share Mail

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

Vị trí tương tự