Project Manager 專案經理

Công trình và nghiên cứu phát triển
Sản phẩm liên quan máy tính
北部地區
Thỏa thuận trực tiếp
Doanh nghiệp nói chung | Nhân tài trọng tâm 2022/05/31

Project Manager 專案經理

Công trình và nghiên cứu phát triển
Sản phẩm liên quan máy tính
北部地區
Thỏa thuận trực tiếp

Năng lực chính

專案管理

Phạm vi công việc

1. Establish and maintain the trial production BOM, and the tracking system BOM takes effect
2. Trial production material management, trial production task arrangement, sample shipment
3. The company's internal R&D, factory, and procurement communication and coordination, and the project is proceeding smoothly
4. Project research and development status tracking and research and development document control
5. Preliminary project research and development management
6. High-efficiency process establishment and process improvement

Nhân tài lý tưởng

1.管理學或工程學學士或碩士學位。
2.至少5年以上NB開發管理經驗。
3.流利的英語溝通,有表達能力(TOEIC 785或以上)
4.能夠進行海外出差,平均每2個月2週。
5.熟悉PowerPoint、Word、Excel、Outlook。
6.適應性強、邏輯性強、積極進取、積極主動

Điều kiện khác

Số năm:Đại học
Khoa:Không giới hạn
Số năm:5 năm kinh nghiệm làm việc
Ngôn ngữ:
Anh:Nghe/Vừa Nói/Vừa Đọc/Vừa Viết/Vừa
Trách nhiệm:Không chịu trách nhiệm quản lý
Công tác xa:Không công tác xa xuất ngoại

Phúc lợi

Pháp định:員工體檢
Phúc lợi:年終獎金,三節獎金/禮品,結婚禮金,生育津貼,旅遊補助,住院慰問金,部門聚餐,慶生會,社團活動,家庭日,特約商店,健身房,優於勞基法特休,員工團體保險

Mã số hồ sơ:F000004296

Chia sẻ Share Link Facebook Line LinkedIn Share Mail

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

Vị trí tương tự