BIOS Engineer

Kỹ sư thiết kế phần mềm
Máy tính kiểu nhúng
新店區
Thỏa thuận trực tiếp
Doanh nghiệp chứng khoán | Nhân tài trọng tâm 2022/05/20

BIOS Engineer

Kỹ sư thiết kế phần mềm
Máy tính kiểu nhúng
新店區
Thỏa thuận trực tiếp

Năng lực chính

x86系統EFIUEFIX86BIOS

Ưu thế tuyển dụng

工業電腦大廠,擴編新店研發中心,擴大徵軟硬體研發

Phạm vi công việc

1. Existing project maintenance
2. Customized BIOS development
3. Assess customer needs
4. Meet the needs of customers

Nhân tài lý tưởng

1. More than 8 years of BIOS development experience
2. College, University, Master
3. Intermediate English reading and writing

Điều kiện khác

Số năm:Cao đẳng
Khoa:Điện tử,Liên lạc & Viễn thông,Máy tính & Kỹ thuật thông tin
Số năm:8 năm kinh nghiệm làm việc
Ngôn ngữ:
Không giới hạn
Trách nhiệm:Chưa chắc chắn
Công tác xa:Không công tác xa xuất ngoại

Phúc lợi

Pháp định:哺乳室,週休二日,家庭照顧假,勞保,健保,陪產假,產假,特別休假,育嬰留停,女性生理假,勞退提撥金,安胎假,產檢假,就業保險,防疫照顧假,員工體檢,職災保險
Phúc lợi:員工紅利,年終獎金,三節獎金/禮品,零食櫃,咖啡吧,結婚禮金,生育津貼,社團補助,停車費補助,部門聚餐,社團活動,家庭日,特約商店,電影觀賞,伙食津貼,員工團體保險

Mã số hồ sơ:F000003746

Chia sẻ Share Link Facebook Line LinkedIn Share Mail

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

Vị trí tương tự