STD-Cell library Manager

Công trình và nghiên cứu phát triển
Bán dẫn / Điện tử
竹北
Thỏa thuận trực tiếp
Doanh nghiệp nói chung | cấp vừa 2022/05/20

STD-Cell library Manager

Công trình và nghiên cứu phát triển
Bán dẫn / Điện tử
竹北
Thỏa thuận trực tiếp

Năng lực chính

類比IC設計

Phạm vi công việc

- Be familiar with std-cell library design, including the char-flow
- be familiar with device physics, SPICE model, and device variation
- experience with high-speed/ low-power feature of std-cell library circuit optimization (STA analysis)
- experience with FinFET process, 16/12; 7/5nm
- experience of project leading, good communication with team and customers.’

- STDL cell library circuit design, project management, char-flow creating, customer communication.
- EE of MS

Nhân tài lý tưởng

- Be familiar with std-cell library design, including the char-flow
- be familiar with device physics, SPICE model, and device variation
- experience with high-speed/ low-power feature of std-cell library circuit optimization (STA analysis)
- experience with FinFET process, 16/12; 7/5nm
- experience of project leading, good communication with team and customers.’

- STDL cell library circuit design, project management, char-flow creating, customer communication.
- EE of MS

Điều kiện khác

Số năm:Đại học
Khoa:Không giới hạn
Số năm:10 năm kinh nghiệm làm việc
Ngôn ngữ:
Không giới hạn
Trách nhiệm:Không chịu trách nhiệm quản lý
Công tác xa:Không công tác xa xuất ngoại

Phúc lợi

Pháp định:哺乳室,週休二日,家庭照顧假,勞保,健保,陪產假,產假,特別休假,育嬰留停,女性生理假,勞退提撥金,產檢假,就業保險,防疫照顧假,員工體檢,職災保險
Phúc lợi:員工紅利,年終獎金,咖啡吧,員工舒壓按摩,醫務室,結婚禮金,生育津貼,社團補助,停車費補助,子女教育獎助學金,旅遊補助,健身費用補助,國內旅遊,國外旅遊,部門聚餐,社團活動,家庭日,伙食津貼,員工團體保險

Mã số hồ sơ:F000002451

Chia sẻ Share Link Facebook Line LinkedIn Share Mail

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

Vị trí tương tự