PE Manager

Công trình và nghiên cứu phát triển
Sản phẩm liên quan máy tính
新竹市
Thỏa thuận trực tiếp
Doanh nghiệp nói chung | Chủ quản cơ bản 2022/05/12

PE Manager

Công trình và nghiên cứu phát triển
Sản phẩm liên quan máy tính
新竹市
Thỏa thuận trực tiếp

Năng lực chính

製程專案管理

Phạm vi công việc

1.生產作業改善與效率提升 2.NPI導入量產 3.客戶產品異常處置及溝通工程問題 4.異常分析與改善

Nhân tài lý tưởng

熟悉上下游半導體產業,有工程主管經驗尤佳,

Điều kiện khác

Số năm:Đại học
Khoa:Không giới hạn
Số năm:5 năm kinh nghiệm làm việc
Ngôn ngữ:
Không giới hạn
Trách nhiệm:9-12 người trở xuống
Công tác xa:Không công tác xa xuất ngoại

Phúc lợi

Pháp định:哺乳室,週休二日,家庭照顧假,勞保,健保,陪產假,產假,特別休假,育嬰留停,女性生理假,勞退提撥金,安胎假,產檢假,就業保險,防疫照顧假,員工體檢,職災保險
Phúc lợi:員工紅利,年終獎金,三節獎金/禮品,結婚禮金,生育津貼,社團補助,停車費補助,子女教育獎助學金,國內旅遊,社團活動,家庭日,優於勞基法特休,伙食津貼,員工團體保險

Mã số hồ sơ:F000001966

Chia sẻ Share Link Facebook Line LinkedIn Share Mail

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

Vị trí tương tự