RD SW Manager

Công trình và nghiên cứu phát triển
Mạng & thương mại điện tử
新竹市
Thỏa thuận trực tiếp
Doanh nghiệp nói chung | cấp cao 2022/05/25

RD SW Manager

Công trình và nghiên cứu phát triển
Mạng & thương mại điện tử
新竹市
Thỏa thuận trực tiếp

Năng lực chính

Cloud

Ưu thế tuyển dụng

頂尖跨國電子設計製造商,並具完善的內部訓練與良好的職涯發展機會

Phạm vi công việc

1. 帶領軟體軟體團隊開發Cloud/Iot相關之solution,並管理部門日常活動。
2. 管理整個軟體開發專案之流程
3.了解市場和客戶需求,思考合適之解決方案,協助整體資訊之發展與應用。

Nhân tài lý tưởng

10 年以上軟體開發經驗和五年以上管理經驗

Điều kiện khác

Số năm:Đại học
Khoa:Máy tính & Kỹ thuật thông tin
Số năm:10 năm kinh nghiệm làm việc
Ngôn ngữ:
Anh:Nghe/Vừa Nói/Vừa Đọc/Vừa Viết/Vừa
Trách nhiệm:Chưa chắc chắn
Công tác xa:Không công tác xa xuất ngoại

Phúc lợi

Pháp định:勞保 健保 陪產假 產假 特別休假 育嬰留停 女性生理假 勞退提撥金 產檢假 就業保險 職災保險

Mã số hồ sơ:F000000509

Chia sẻ Share Link Facebook Line LinkedIn Share Mail

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

Vị trí tương tự