IE主管

Sản xuất
Truyền thông không dây
越南
Thỏa thuận trực tiếp
Doanh nghiệp nói chung | cấp vừa 2022/05/28

IE主管

Sản xuất
Truyền thông không dây
越南
Thỏa thuận trực tiếp

Năng lực chính

產線規劃Lean

Ưu thế tuyển dụng

1. 知名上市企業
2. 薪資福利佳

Phạm vi công việc

1.協調設定生管/倉儲/物流/IE之工作目標,擬定工作計畫與策略。
2.推行標準工時的改善與優化,生產流程合理化, Lean MFG與自動化導入。
3.督導IE 人力及成本審核, 生產線的規劃, 產能需求, 廠房建置及其它專案需求。
4.配合生產計畫制定出最佳的物料管理,存量管制及倉儲管理。

Nhân tài lý tưởng

工業工程經驗10年以上者尤佳.
有工廠規劃與流程改善經驗.
具改善手法、工具與Coach教練能力.
熟悉Lean production與實務自動化推動經驗

Điều kiện khác

Số năm:Cao đẳng
Khoa:Không giới hạn
Số năm:10 năm kinh nghiệm làm việc
Ngôn ngữ:
Anh:Nghe/Vừa Nói/Vừa Đọc/Vừa Viết/Vừa
Trách nhiệm:Chưa chắc chắn
Công tác xa:Chưa chắc chắn

Phúc lợi

Pháp định:勞保 健保 陪產假 產假 特別休假 育嬰留停 女性生理假 勞退提撥金 產檢假 就業保險 職災保險

Mã số hồ sơ:EA00001602

Chia sẻ Share Link Facebook Line LinkedIn Share Mail

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

Vị trí tương tự