ESG儲備幹部

Chủ quản dự án / Cán bộ dự bị
Dệt may / in nhuộm
亞洲全區
Thỏa thuận trực tiếp
Doanh nghiệp nói chung | Chủ quản cơ bản 2024/04/05

ESG儲備幹部

Chủ quản dự án / Cán bộ dự bị
Dệt may / in nhuộm
亞洲全區
Thỏa thuận trực tiếp

Năng lực chính

品牌需求生產製程改善碳排放企業永續

Phạm vi công việc

負責優化生產製程,符合減碳目標以達成客人需求

Nhân tài lý tưởng

英文精通
熟悉減碳流程,具實務經驗
可接受派駐東南亞廠區

Điều kiện khác

Số năm:Không giới hạn
Khoa:Không giới hạn
Số năm:3 năm kinh nghiệm làm việc
Ngôn ngữ:
Anh:Nghe/Tinh thông Nói/Tinh thông Đọc/Tinh thông Viết/Tinh thông
Trách nhiệm:Không chịu trách nhiệm quản lý
Công tác xa:Cần đi xuất ngoại, 1 năm thời gian tích lũy không nhất định.

Phúc lợi

Pháp định:哺乳室,週休二日,家庭照顧假,勞保,健保,陪產假,產假,特別休假,育嬰留停,女性生理假,勞退提撥金,安胎假,產檢假,就業保險,防疫照顧假,員工體檢,職災保險
Phúc lợi:年終獎金,特殊節日獎金禮品,咖啡吧,員工舒壓按摩,結婚禮金,生育津貼,退職金提撥

Mã số hồ sơ:DC01009335

Chia sẻ Share Link Facebook Line LinkedIn Share Mail

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

Vị trí tương tự