Key Account 銷售專案管理

Chủ quản quản lý chất lượng / Trợ lý / Nhân viên dịch vụ khách hàng
Bán dẫn / Điện tử
平鎮‧龍潭
NTD 1,500,000~2,000,000 Doanh nghiệp và ứng viên thỏa thuận về tiền lương
Doanh nghiệp ngoại thương | Nhân tài trọng tâm 2022/08/02

Key Account 銷售專案管理

Chủ quản quản lý chất lượng / Trợ lý / Nhân viên dịch vụ khách hàng
Bán dẫn / Điện tử
平鎮‧龍潭
NTD 1,500,000~2,000,000 Doanh nghiệp và ứng viên thỏa thuận về tiền lương

Năng lực chính

簡報能力專案管理專案時間╱進度控管溝通協調

Ưu thế tuyển dụng

桃園市平鎮區工業區的外商公司誠徵Key Account 銷售專案管理, 負責歐美大型客戶(Amazon, Google, Facebook)聯繫窗口

Phạm vi công việc

1. 負責Key Account 客戶關係維護與海外推廣:協助臺灣和泰國的產品轉移,追蹤產品轉移進度,報告的整理和輸出。
2. 支援客戶現場或者遠端稽核工作,包括組織稽核、客戶陪同、流程講解、Logistics安排、問題追蹤與關閉。
3. 負責客戶支援工作,與客戶負責海外廠的PM和QA人員定期溝通,彙報海外廠進度。

Nhân tài lý tưởng

1. 擁有良好的英語書寫和口語能力及表達技巧。
2. 在光通訊模組行業擁有5~7年的工作經驗,瞭解模組從光學到模組的製作流程。
3. 有大型客戶(Amazon, Google, Facebook) 維持良好業務關係的經驗尤佳
4. 適應出差生活(出差蘇州或者泰國),出差的頻率大概為每1-2個月一次。

Điều kiện khác

Số năm:Đại học
Khoa:Không giới hạn
Số năm:5 năm kinh nghiệm làm việc
Ngôn ngữ:
Anh:Nghe/Tinh thông Nói/Tinh thông Đọc/Tinh thông Viết/Tinh thông
Trách nhiệm:Không chịu trách nhiệm quản lý
Công tác xa:Công tác xa khoảng 1 tháng

Phúc lợi

Pháp định:勞保 健保 陪產假 產假 特別休假 育嬰留停 女性生理假 勞退提撥金 產檢假 就業保險 職災保險

Mã số hồ sơ:DB03005508

Chia sẻ Share Link Facebook Line LinkedIn Share Mail

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

Vị trí tương tự