Business Manager

Chủ quản tiêu thụ hải ngoại
Xuất bản / In ấn
中和區‧永和區
Thỏa thuận trực tiếp
Doanh nghiệp nói chung | Nhân tài trọng tâm 2022/07/31

Business Manager

Chủ quản tiêu thụ hải ngoại
Xuất bản / In ấn
中和區‧永和區
Thỏa thuận trực tiếp

Năng lực chính

key Account 客戶關係維護

Ưu thế tuyển dụng

外商/薪資優

Phạm vi công việc

維持現有以及開發新客戶
需要能夠於美國同事溝通.

Nhân tài lý tưởng

抗壓性高、有良好的溝通技巧.
有服務電子廠客戶的經驗 (年資):最低3年以上.

Điều kiện khác

Số năm:Đại học
Khoa:Không giới hạn
Số năm:5 năm kinh nghiệm làm việc
Ngôn ngữ:
Anh:Nghe/Tinh thông Nói/Tinh thông Đọc/Tinh thông Viết/Tinh thông
Trách nhiệm:Không chịu trách nhiệm quản lý
Công tác xa:Công tác xa khoảng 1 tháng

Phúc lợi

Pháp định:勞保 健保 陪產假 產假 特別休假 育嬰留停 女性生理假 勞退提撥金 產檢假 就業保險 職災保險

Mã số hồ sơ:DA02005092

Chia sẻ Share Link Facebook Line LinkedIn Share Mail

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

Vị trí tương tự