Sales Assistant Manager

Công trình & nghiên cứu khác / Kỹ dư hóa dệt
Dệt may / in nhuộm
桃園市全區
Thỏa thuận trực tiếp
Doanh nghiệp ngoại thương | Nhân tài trọng tâm 2022/06/10

Sales Assistant Manager

Công trình & nghiên cứu khác / Kỹ dư hóa dệt
Dệt may / in nhuộm
桃園市全區
Thỏa thuận trực tiếp

Năng lực chính

維繫穩定客戶關係產品介紹及解說銷售開發潛在客戶

Ưu thế tuyển dụng

外商公司

Phạm vi công việc

Lead on all communications to customers relating to development progress and confirmed bulk production orders, ensuring all customer queries and requests are responded to in a timely manner and in accordance with KPIs.

Build and maintain strong internal relationship with the company’s Production team to ensure all customer orders are tracked and provide KPI reporting to Senior Leadership team for on-time delivery to customer.

Nhân tài lý tưởng

-Previous experience of textile product development process
-Proven track record in Sales and Customer Service Management, at least 5 years
-Advanced communication skills, both written and verbal in Mandarin and English. Ability to communicate and cooperate with people at all levels both internally and externally.

Điều kiện khác

Số năm:Đại học
Khoa:Dệt sợi
Số năm:5 năm kinh nghiệm làm việc
Ngôn ngữ:
Anh:Nghe/Tinh thông Nói/Tinh thông Đọc/Tinh thông Viết/Tinh thông
Trách nhiệm:Không chịu trách nhiệm quản lý
Công tác xa:Chưa chắc chắn

Phúc lợi

Pháp định:勞保 健保 陪產假 產假 特別休假 育嬰留停 女性生理假 勞退提撥金 產檢假 就業保險 職災保險

Mã số hồ sơ:DA02004733

Chia sẻ Share Link Facebook Line LinkedIn Share Mail

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

Vị trí tương tự