Account Manager

Nhân viên tiêu thụ nội địa / Chủ quản dự án
Tích hợp mạng / thông tin
台中市(原台中市)
Thỏa thuận trực tiếp
Doanh nghiệp nói chung | Nhân tài trọng tâm 2022/06/13

Account Manager

Nhân viên tiêu thụ nội địa / Chủ quản dự án
Tích hợp mạng / thông tin
台中市(原台中市)
Thỏa thuận trực tiếp

Năng lực chính

解決方案規劃系統整合solution Sales顧問式銷售國內業務開發

Phạm vi công việc

1.開發與維繫中部地區企業客戶ICT整合方案
2.銷售方案建議書與預算成本及進度管控服務

Nhân tài lý tưởng

3~5年以上業務經驗
具備並了解相關 Azure / AWS 公有雲服務的經驗者佳
系統整合或電信、資訊、網路與服務之相關行銷經驗尤佳

Điều kiện khác

Số năm:Cao đẳng
Khoa:Không giới hạn
Số năm:3 năm kinh nghiệm làm việc
Ngôn ngữ:
Anh:Nghe/Vừa Nói/Vừa Đọc/Vừa Viết/Vừa
Trách nhiệm:Không chịu trách nhiệm quản lý
Công tác xa:Không công tác xa xuất ngoại

Phúc lợi

Pháp định:勞保 健保 陪產假 產假 特別休假 育嬰留停 女性生理假 勞退提撥金 產檢假 就業保險 職災保險

Mã số hồ sơ:DA02003433

Chia sẻ Share Link Facebook Line LinkedIn Share Mail

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

Vị trí tương tự