Sales Manager

Chủ quản tiêu thụ nội địa / Nhân viên tiêu thụ nội địa
Công trình điện lực
台北市
Thỏa thuận trực tiếp
Doanh nghiệp ngoại thương | Nhân tài trọng tâm 2022/06/15

Sales Manager

Chủ quản tiêu thụ nội địa / Nhân viên tiêu thụ nội địa
Công trình điện lực
台北市
Thỏa thuận trực tiếp

Năng lực chính

企圖心業務推展開發潛在客戶

Ưu thế tuyển dụng

提供企業能源發電機組解決方案,產品及服務涵蓋發電機、空壓機、儀電控制系統及設備、輸配電設備等。

Phạm vi công việc

從事能源解決方案國內客戶業務推廣,維繫與開發等工作。
1.開發潛在客戶,拓展市場,以達成業績目標。
2.負責國內業務接洽及訂單處理。
3.負責產品報價及產品展示,並處理帳款回收相關事宜。
4.商品行銷,產品特色分析介紹,並提供產品購買的建議。
5.提供售後服務,處理客戶端之問題,給予完善的處理。
6.察覺客戶交易之異常狀況,並負責客訴問題之處理。

Nhân tài lý tưởng

5年以上電力/發電市場相關銷售經驗
英文聽說讀寫精通
具備大型標案經驗

Điều kiện khác

Số năm:Không giới hạn
Khoa:Không giới hạn
Số năm:5 năm kinh nghiệm làm việc
Ngôn ngữ:
Anh:Nghe/Tinh thông Nói/Tinh thông Đọc/Tinh thông Viết/Tinh thông
Trách nhiệm:Không chịu trách nhiệm quản lý
Công tác xa:Không công tác xa xuất ngoại

Phúc lợi

Pháp định:勞保 健保 陪產假 產假 特別休假 育嬰留停 女性生理假 勞退提撥金 產檢假 就業保險 職災保險

Mã số hồ sơ:DA01005612

Chia sẻ Share Link Facebook Line LinkedIn Share Mail

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

Vị trí tương tự