BD VP/ VP of Sales

Bán hàng và dịch vụ khách hàng
Bán dẫn / Điện tử
台北市
Thỏa thuận trực tiếp
Doanh nghiệp nói chung | cấp cao 2024/07/14

BD VP/ VP of Sales

Bán hàng và dịch vụ khách hàng
Bán dẫn / Điện tử
台北市
Thỏa thuận trực tiếp

Năng lực chính

市場調查資料分析與報告撰寫市場開發客戶經營市場拓展拓展市場業務或通路開發

Phạm vi công việc

• 15+ years of experience within the Compute industry, preferably with direct experience on Laptop/PC products (x86, ARM)
• Customer engagement at OEM and Tier-1s at senior leadership level including product conceptualization, commercial and long-term partnership experience
• Experience in semiconductor industry
• Excellent communication, interpersonal and organizational skills
• Ability to teamwork with stakeholders to consolidate the feature scope and strong communication skills with cross teams.

Nhân tài lý tưởng

• 15+ years of experience within the Compute industry, preferably with direct experience on Laptop/PC products (x86, ARM)
• Customer engagement at OEM and Tier-1s at senior leadership level including product conceptualization, commercial and long-term partnership experience
• Experience in semiconductor industry
• Excellent communication, interpersonal and organizational skills
• Ability to teamwork with stakeholders to consolidate the feature scope and strong communication skills with cross teams.

Điều kiện khác

Số năm:Không giới hạn
Khoa:Không giới hạn
Số năm:10 năm kinh nghiệm làm việc
Ngôn ngữ:
Không giới hạn
Trách nhiệm:Không chịu trách nhiệm quản lý
Công tác xa:Không công tác xa xuất ngoại

Phúc lợi

Pháp định:勞保 健保 陪產假 產假 特別休假 育嬰留停 女性生理假 勞退提撥金 產檢假 就業保險 職災保險

Mã số hồ sơ:D000009959

Chia sẻ Share Link Facebook Line LinkedIn Share Mail

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

Vị trí tương tự