implant sales & markting manager

Bán hàng và dịch vụ khách hàng / Tiếp thị quảng cáo
Điều trị thuốc / y tế
台中市
NTD 1,250,000~1,500,000 Doanh nghiệp và ứng viên thỏa thuận về tiền lương
Doanh nghiệp nói chung | cấp vừa 2024/04/17

implant sales & markting manager

Bán hàng và dịch vụ khách hàng / Tiếp thị quảng cáo
Điều trị thuốc / y tế
台中市
NTD 1,250,000~1,500,000 Doanh nghiệp và ứng viên thỏa thuận về tiền lương

Năng lực chính

產品介紹及解說銷售業績與管理報表撰寫Sales manageSales StrategyBusiness development拓展市場開發新客戶

Ưu thế tuyển dụng

listed company, focusing on medical devices manufacturing with its own brand and OEM.

Phạm vi công việc

1. minimum 5 years experiences related in healthcare industries, especially in dental or bone implants.
2. Strong knowledges in dental or bone medical device
3. Have excellent sales skill and hit the goal.
4. Manage and develop the medical and hospital related channels in domestic and abroad.
5. Lead a team of 10. Possess good communication skills and be fluent in Chinese and English both.
6. Analyze the products ‘market and conduct marketing strategies.

Nhân tài lý tưởng

1. minimum 5 years experiences related in healthcare industries, especially in dental or bone implants.
2. Strong knowledges in dental or bone medical device
3. Have excellent sales skill and hit the goal.
4. Manage and develop the medical and hospital related channels in domestic and abroad.
5. Lead a team of 10. Possess good communication skills and be fluent in Chinese and English both.
6. Analyze the products ‘market and conduct marketing strategies.

Điều kiện khác

Số năm:Không giới hạn
Khoa:Không giới hạn
Số năm:10 năm kinh nghiệm làm việc
Ngôn ngữ:
Anh:Nghe/Tinh thông Nói/Tinh thông Đọc/Tinh thông Viết/Tinh thông
Trách nhiệm:5-8 người trở xuống
Công tác xa:Không công tác xa xuất ngoại

Phúc lợi

Pháp định:勞保 健保 陪產假 產假 特別休假 育嬰留停 女性生理假 勞退提撥金 產檢假 就業保險 職災保險

Mã số hồ sơ:D000008999

Chia sẻ Share Link Facebook Line LinkedIn Share Mail

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

Vị trí tương tự