International Trade Business Manager

Chủ quản tiêu thụ hải ngoại / Nân viên thương mại / Nhân viên tàu thuyền / báo thuế hải quan
Thiết bị chiếu sáng
台北市
Thỏa thuận trực tiếp
Doanh nghiệp nói chung | Chủ quản cơ bản 2022/04/03

International Trade Business Manager

Chủ quản tiêu thụ hải ngoại / Nân viên thương mại / Nhân viên tàu thuyền / báo thuế hải quan
Thiết bị chiếu sáng
台北市
Thỏa thuận trực tiếp

Năng lực chính

國貿實務

Phạm vi công việc

1. Graduated from a national university or above (studying in the US or the UK for more than 4 years is preferred).
2. English proficiency: proficient in speaking, writing and listening, proficient in English and Chinese.
3. Have independent operation experience in the entire process of international trade from receiving an order to shipping.
4. Familiar with office application software, fast typing speed (70 words per minute). Power Point has strong presentation ability.
5. Have the ability to lead, communicate and coordinate the team.
6. More than five years of work experience.
7. Be careful, patient and responsible.

Nhân tài lý tưởng

international trading company
To be able to directly contact foreign guests

Điều kiện khác

Số năm:Đại học
Khoa:Không giới hạn
Số năm:5 năm kinh nghiệm làm việc
Ngôn ngữ:
Không giới hạn
Trách nhiệm:Không chịu trách nhiệm quản lý
Công tác xa:Không công tác xa xuất ngoại

Phúc lợi

Pháp định:勞保 健保 陪產假 產假 特別休假 育嬰留停 女性生理假 勞退提撥金 產檢假 就業保險 職災保險

Mã số hồ sơ:D000004328

Chia sẻ Share Link Facebook Line LinkedIn Share Mail

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

Vị trí tương tự