PM主管

Chủ quản kế hoạch sản phẩm
Sản phẩm truyền thông mạng
越南
Thỏa thuận trực tiếp
Doanh nghiệp nói chung | cấp vừa 2024/06/01

PM主管

Chủ quản kế hoạch sản phẩm
Sản phẩm truyền thông mạng
越南
Thỏa thuận trực tiếp

Năng lực chính

PMPNPI網通/系統專案智慧製造證書專案管理

Ưu thế tuyển dụng

集團公司

Phạm vi công việc

PM主管
課或理級
1. PM主管經驗。
2. 具備英語精通。
3. 具備工程背景、熟悉NPI流程者。
4. 大中華經驗者佳。
5.具備智慧製造證書者尤佳~

Nhân tài lý tưởng

1. NPI系統廠或網通廠管控進度。
2.主導試產階段之異常處理並確保順利出貨。
3. 作為客戶和公司之間的溝通與技術接口。

Điều kiện khác

Số năm:Đại học
Khoa:Kỹ thuật
Số năm:10 năm kinh nghiệm làm việc
Ngôn ngữ:
Anh:Nghe/Tinh thông Nói/Tinh thông Đọc/Tinh thông Viết/Tinh thông
Trách nhiệm:Chưa chắc chắn
Công tác xa:Không công tác xa xuất ngoại

Phúc lợi

Pháp định:勞保 健保 陪產假 產假 特別休假 育嬰留停 女性生理假 勞退提撥金 產檢假 就業保險 職災保險

Mã số hồ sơ:CA02009729

Chia sẻ Share Link Facebook Line LinkedIn Share Mail

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

Vị trí tương tự