Product Design Manager

Chủ quản kế hoạch sản phẩm
Áo may sẵn / vải
台北市
Thỏa thuận trực tiếp
Doanh nghiệp chứng khoán | cấp vừa 2024/05/08

Product Design Manager

Chủ quản kế hoạch sản phẩm
Áo may sẵn / vải
台北市
Thỏa thuận trực tiếp

Năng lực chính

溝通協調領導團隊外銷成衣Product design行銷策略擬定

Phạm vi công việc

1. Buyer proposals and presentations for European and American brands
2. Professional depth to independently complete proposals: formulate cross-product marketing strategies, lead the team to implement product development processes

Nhân tài lý tưởng

熟稔布料與成衣全流程
英文精通
可配合出差

Điều kiện khác

Số năm:Đại học
Khoa:Không giới hạn
Số năm:8 năm kinh nghiệm làm việc
Ngôn ngữ:
Anh:Nghe/Tinh thông Nói/Tinh thông Đọc/Tinh thông Viết/Tinh thông
Trách nhiệm:Chưa chắc chắn
Công tác xa:Cần đi công tác xa, 1 năm thời gian tích lũy không nhất định.

Phúc lợi

Pháp định:勞保 健保 陪產假 產假 特別休假 育嬰留停 女性生理假 勞退提撥金 產檢假 就業保險 職災保險

Mã số hồ sơ:CA02009197

Chia sẻ Share Link Facebook Line LinkedIn Share Mail

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

Vị trí tương tự