NGO行銷PM

Kế hoạch tiếp thị
Tổ chức Chính phủ / Văn hóa
台北市
Thỏa thuận trực tiếp
Doanh nghiệp ngoại thương | Nhân tài trọng tâm 2022/07/23

NGO行銷PM

Kế hoạch tiếp thị
Tổ chức Chính phủ / Văn hóa
台北市
Thỏa thuận trực tiếp

Năng lực chính

推廣社群媒體經營管理會員關係活動企劃人員

Ưu thế tuyển dụng

國際性公益團體

Phạm vi công việc

1.負責開通新募款管道(線上線下),以增加募款金額
2.外包募款團隊管理及教育訓練
3.募款專案策劃(相關政策,制度,流程)

Nhân tài lý tưởng

1.有NGO募款策略規劃,執行經驗尤佳
2.英文精通,需與海外總部溝通及其他國家小組成員專案合作
3了解線上金流串接
4.需熱愛公益

Điều kiện khác

Số năm:Đại học
Khoa:Quản trị Doanh nghiệp
Số năm:4 năm kinh nghiệm làm việc
Ngôn ngữ:
Anh:Nghe/Tinh thông Nói/Tinh thông Đọc/Tinh thông Viết/Tinh thông
Trách nhiệm:Không chịu trách nhiệm quản lý
Công tác xa:Không công tác xa xuất ngoại

Phúc lợi

Pháp định:勞保 健保 陪產假 產假 特別休假 育嬰留停 女性生理假 勞退提撥金 產檢假 就業保險 職災保險
Phúc lợi:不扣薪病假,員工進修補助,慶生會,優於勞基法特休

Mã số hồ sơ:CA00005433

Chia sẻ Share Link Facebook Line LinkedIn Share Mail

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

Vị trí tương tự