Electrical Engineer

Kỹ điện điện
Điện máy gia dụng
台北市
Thỏa thuận trực tiếp
Doanh nghiệp ngoại thương | Nhân tài trọng tâm 2022/06/14

Electrical Engineer

Kỹ điện điện
Điện máy gia dụng
台北市
Thỏa thuận trực tiếp

Năng lực chính

綠能相關經驗

Phạm vi công việc

1.風力發電併網設計/監造/營運
2.與多樣化的專案團隊合作達成專案目標

Nhân tài lý tưởng

-電子電機背景
-5年以上相關經驗
-熟悉台灣電力傳輸系統
-中上英文說聽讀寫能力
-熟悉Auto-Cad 與 MS-office

Điều kiện khác

Số năm:Đại học
Khoa:Không giới hạn
Số năm:5 năm kinh nghiệm làm việc
Ngôn ngữ:
Anh:Nghe/Vừa Nói/Vừa Đọc/Vừa Viết/Vừa
Trách nhiệm:Không chịu trách nhiệm quản lý
Công tác xa:Chưa chắc chắn

Phúc lợi

Pháp định:週休二日,勞保,健保
Phúc lợi:年終獎金,三節獎金/禮品,部門聚餐,慶生會

Mã số hồ sơ:CA00000604

Chia sẻ Share Link Facebook Line LinkedIn Share Mail

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

Vị trí tương tự