Corporate Tax Head 企業稅務主管

Kế toán tài chính
Sản phẩm liên quan máy tính
中和區‧永和區
Thỏa thuận trực tiếp
Doanh nghiệp ngoại thương | cấp cao 2024/02/23

Corporate Tax Head 企業稅務主管

Kế toán tài chính
Sản phẩm liên quan máy tính
中和區‧永和區
Thỏa thuận trực tiếp

Năng lực chính

帳務查核與會計稽查分析檢討預算執行管理決策會計資訊年度預算編製財務會計事務所經驗會計核算和帳務處理結帳作業與帳務處理會計或審計專業知識成本會計公司帳務財務報表分析檢討公司會計財務管理會計作業覆核稅務

Ưu thế tuyển dụng

國際大廠褔利

Phạm vi công việc

1. 根據企業目標和組織需求,制定並實施戰略性稅務規劃。
2. 與業務運營團隊緊密合作,實施稅務高效和可行的業務結構/模型。確保業務模型與全球過渡定價政策和稅務立場保持一致。例如,與供應鏈規劃倡議、常設機構考慮以及全球融資方案等相協調。
3. 確保高層管理人員了解新興的稅法、問題和發展(如BEPS 2.0、歐盟指令),提出行動方案以減輕風險並付諸實施。
4. 監控和控制集團企業所得稅支出預算。審查年度稅務賦予和調整。

Nhân tài lý tưởng

1. 學歷要求:大學或研究所畢業,財會或商業管理相關科系畢。
2. 工作經驗要求:具 四大會計師事務所或跨國公司內部(最好兼具四大和內部經驗,其中至少五年應在管理職位上)

Điều kiện khác

Số năm:Không giới hạn
Khoa:Tài chính & Thuế
Số năm:8 năm kinh nghiệm làm việc
Ngôn ngữ:
Anh:Nghe/Tinh thông Nói/Tinh thông Đọc/Tinh thông Viết/Tinh thông
Trách nhiệm:5-8 người trở xuống
Công tác xa:Không công tác xa xuất ngoại

Phúc lợi

Pháp định:哺乳室,週休二日,家庭照顧假,勞保,健保,陪產假,產假,特別休假,育嬰留停,女性生理假,勞退提撥金,安胎假,產檢假,就業保險,防疫照顧假,員工體檢,職災保險
Phúc lợi:年終獎金,三節獎金/禮品,交通車,咖啡吧,社團補助,停車費補助,員工教育獎助學金,旅遊補助,國內旅遊,社團活動,免費下午茶,伙食津貼,員工團體保險

Mã số hồ sơ:B000008700

Chia sẻ Share Link Facebook Line LinkedIn Share Mail

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

Vị trí tương tự