Finance Manager

Quản lý tài chính
Công trình điện lực
台北市
Thỏa thuận trực tiếp
Doanh nghiệp nói chung | Nhân tài trọng tâm 2022/06/28

Finance Manager

Quản lý tài chính
Công trình điện lực
台北市
Thỏa thuận trực tiếp

Năng lực chính

稅務業務處理財務會計

Phạm vi công việc

負責accounting, banking, payment, tax, compliance, auditing, 行政相關
了解台灣財稅相關法規
四大事務所經驗為主
具備管理經驗

Nhân tài lý tưởng

英文 -- 聽 /中等、說 /中等、讀 /中等、寫 /中等

Điều kiện khác

Số năm:Cao đẳng
Khoa:Không giới hạn
Số năm:5 năm kinh nghiệm làm việc
Ngôn ngữ:
Anh:Nghe/Vừa Nói/Vừa Đọc/Vừa Viết/Vừa
Trách nhiệm:Chưa chắc chắn
Công tác xa:Chưa chắc chắn

Phúc lợi

Pháp định:勞保 健保 陪產假 產假 特別休假 育嬰留停 女性生理假 勞退提撥金 產檢假 就業保險 職災保險
Phúc lợi:年終獎金,生日假

Mã số hồ sơ:B000004050

Chia sẻ Share Link Facebook Line LinkedIn Share Mail

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

Vị trí tương tự